Biografie

vimeo.com/39578905

Na de afronding van de Academie voor Beeldende Kunsten, afdeling Audio Visual Design, werkte Erik de Jager als filmmaker in opdracht van bedrijven en overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Landmacht. Tijdens het maken van een film over de verdediging van Nederland tegen een aanval van het Oostblok werd de Berlijnse muur omgehaald. Een dreiging viel weg en daarmee een manier van denken. Het was voor Erik de Jager aanleiding om zich te richten op een meer documentaire manier van verhalen vertellen.

vimeo.com/39536014

Tijdens een studie Television Documentary aan de University of Salford in Manchester maakte de Jager een documentaire over een bejaarde beeldhouwster die met haar kring van vrienden in het Engelse Lake District een Wordsworthiaanse manier van leven in stand hield waarin kunst en natuur een balangrijke rol speelden. De documentaire werd uitgezonden door GranadaTV.

vimeo.com/39536016

De Jager werkte als regisseur en eindredacteur aan diverse programma’s voor Nederlandse omroepen. De Veronica reportageserie ‘CasinoTV’ combineerde een uitleg over kansspelen met indringende reportages over spelers en gokkers. De 15-delige serie ‘Vliegende Hollanders’ voor RTL4 liet zien wat de stand van zaken was bij de KLM, vlak na 9/11 en voor de ingrijpende fusie met Air France.

vimeo.com/39536017

Erik de Jager is een documentair filmmaker met een interesse in het ‘alledaagse’, in de kleine beslissingen en acties die bijdragen aan het verhaal van iemand’s leven, gesitueerd in een maatschappelijke omgeving. In samenwerking met de Vereniging Spierziekten Nederland zijn de afgelopen jaren een aantal documentaire films gemaakt waarin jongeren ieder op hun eigen manier laten zien hoe zij zichzelf ontwikkelen ondanks de onzekerheid en belemmeringen.

vimeo.com/108348406

Erik de Jager werkt in opdracht en ontwikkelt daarnaast als directeur van Stichting Reis van de Razzia aan projecten die cross-mediaal zijn. ‘Reis van de Razzia’, over de razzia van Roterdam eind 1944, maakt het mogelijk om weggevoerde mannen te volgen langs de verschillende routes naar Duitsland. Zie: http://getuigenverhalen.nl/projecten/reis-van-de-razzia. Reis van de Razzia zet in 2015 een volgende stap. De mannen die geïnterviewd zijn waren indertijd zo’n 18 jaar oud en zijn gevormd door de Reis en de gebeurtenissen. Teruggekomen was hun houding ten aan zien van autoriteit en de samenleving veranderd.

vimeo.com/141025734

Kroniek van een Bazenbondje is een project van Stichting Reis van de Razzia dat gaat over een lokale ondernemersvereniging die in 1905 werd opgericht om de leden te ondersteunen bij ziekte. Die functie is in onbruik geraakt hoewel de doelstellingen zijn blijven staan. Kroniek van een Bazenbondje gaat over immaterieel cultureel erfgoed dat functioneel kan zijn voor zelfstandigen die zich net zomin als vroeger, adequaat kunnen verzekeren. Thema’s bij dit project zijn handelingsruimte, co-operatie en resilience. Kroniek van een Bazenbondje liep synchroon aan de aanvraag van de Schultze-Delitsch en Raiffeisen Gezelschaften om de Genossenschaften op de UNESCO lijst van Intangible Cultural Heritage for Humanity the plaatsen, een aanvraag die in november 2016 werd gehonoreerd. Zie ook: http://www.reisdoorhetachterland.nl/?cat=3

Privacy