Nieuws

Het historisch en participatie project Kroniek van een Bazenbondje is in november 2016 gepresenteerd aan de leden van de vereniging Ons Belang, het onderwerp van het project. Juli 2017 werd op basis van dit documentair onderzoek door Stichting Reis van de Razzia een presentatie gegeven tijdens een workshop van de IASC Biennale Conferentie: ‘Practicing the Commons, Self-governance, Co-operation and Institutional Change. http://stichtingreisvanderazzia.nl/?page_id=49

REIS DOOR HET ACHTERLAND

Reis van de Razzia is een project dat bestaat uit de getuigenissen van jonge mannen die zijn weggevoerd tijdens de razzia van Rotterdam. Na de bevrijding begonnen zij aan de wederopbouw en droegen uiteindelijk bij aan de totstandkoming van de verzorgingsstaat.

Reis door het Achterland is het vervolg. We kijken hierbij naar het gebied achter de havens, naar het Nederland dat na de Tweede Wereldoorlog tot bloei is gekomen en dat nu aan sterke verandering onderhevig is. Reis van de Razzia wordt zo een dynamisch monument dat de nalatenschap van de generatie van de razziagangers hoog houdt.

www.reisdoorhetachterland.nl

Het Prins Bernard Fonds Noord-Holland steunt het project Kroniek van een Bazenbondje van de Stichting Reis van de Razzia Lees verder →

Kroniek van een Bazenbondje: waar bestaat het erfgoed uit van ondernemersvereniging uit 1905. Lees verder →

175_1.36733

woensdag 28 oktober 2015

Het eerste nummer is uit!

Het gaat over het Data Journal for the Humanities and Social Sciences met daarin een paper over project Reis van de Razzia.
Het journal is een gezamenlijke uitgave van Brill Uitgeverij en DANS Lees verder →