Stichting Reis van de Razzia werkt aan een nieuw project

Stichting Reis van de Razzia werkt aan een nieuw project

vrijdag 26 februari 2016 – Kroniek van een Bazenbondje: waar bestaat het erfgoed uit van ondernemersvereniging uit 1905.

De Nieuwendammer ondernemersvereniging ‘Ons Belang’, ook wel het bazenbondje genoemd, bestaat meer dan een eeuw. Opgericht als onderlinge arbeidsongeschiktheidsverzekering om ondernemers financiële steun te bieden bij ziekte. De welvaartsmaatschappij was nog ver weg en derving van inkomsten kon catastrofaal zijn voor de baas en zijn gezin..

Sinds de 80er jaren heeft niemand meer een uitkering aangevraagd, het sociale verzekeringsstelsel bood inmiddels voldoende zekerheid. Desondanks is de doelstelling van het bazenbondje altijd blijven staan. En de vergaderingen worden nog steeds volgens oud protocol gehouden in café het Sluisje aan de Nieuwendammerdijk.
110 jaar na de oprichting wordt de welvaartstaat opgebroken en neemt de druk op kleine ondernemers weer toe. Zzp’ers verenigen zich steeds vaker in Broodfondsen om verzekerd te zijn bij arbeidsongeschiktheid. Het bazenbondje blijkt niet alleen een voorloper te zijn maar ook een voorbeeld dat opnieuw wordt nagevolgd.
De video’s op dit kanaal vormen een groeiende verzameling impressies en standpunten die bij elkaar een kroniek vormen van het bazenbondje. Om een bijdrage te leveren aan de viering van het 110-jarig bestaan en om de verenigingsnaam ‘Ons Belang’te onderzoeken. Kan de vereniging opnieuw betekenis krijgen als onderlinge verzekering?

Privacy