Webpublicatie ‘Reis door het Achterland’ on-line!

Webpublicatie 'Reis door het Achterland' on-line!

dinsdag 07 juni 2016 – REIS DOOR HET ACHTERLAND

Reis van de Razzia is een project dat bestaat uit de getuigenissen van jonge mannen die zijn weggevoerd tijdens de razzia van Rotterdam. Na de bevrijding begonnen zij aan de wederopbouw en droegen uiteindelijk bij aan de totstandkoming van de verzorgingsstaat.

Reis door het Achterland is het vervolg. We kijken hierbij naar het gebied achter de havens, naar het Nederland dat na de Tweede Wereldoorlog tot bloei is gekomen en dat nu aan sterke verandering onderhevig is. Reis van de Razzia wordt zo een dynamisch monument dat de nalatenschap van de generatie van de razziagangers hoog houdt.

www.reisdoorhetachterland.nl

Privacy