Friend in a Cold Climate: Burgers op zoek naar gemeenschappelijke grond in een verdeeld Europa

Friend in a Cold Climate: Burgers op zoek naar gemeenschappelijke grond in een verdeeld Europa

dinsdag 07 december 2021 – Rein Geerdes: “Het ging met name om het reizen, plezier, leren spreken van de talen, het onderkennen van verschillende culturen en niet zozeer over: we zijn Europees en we moeten daarom met elkaar samenwerken. We hebben wel gesproken over ja, hoe kunnen we nou al die die mensen die nog zeg maar vijftien jaar twintig jaar geleden oorlog met elkaar voerden, hoe kunnen we die samenbrengen en met elkaar laten praten zodat er een een betere omgeving ontstaat. Ja voor die Engelsen was dat helemaal niet zo’n probleem, voor de Duitsers was dat wel een probleem. En daar denk ik dat met name, ook weer terugkomend op mijn moeder: die heeft zich er toch wel voor ingespannen. Die zegt, ja dat is nou eenmaal voorbij, ook al heeft ze daar zelf enorm onder geleden. Maar dat is nou voorbij, we moeten met elkaar verder! En dat is ook gebeurd”.

(Rein Geerdes werkte meer dan 30 jaar voor het bedrijf Unisys, onder andere als seminardirecteur van het Unisys International managementcentrum en later als directeur Europese operaties voor betalingsoplossingen. Hij was verantwoordelijk voor de relaties met de Europese bankenverenigingen en -organisaties. Meest recent heeft hij het Virtual Banking programma (corporate Cash Management) ontwikkeld bij Unisys in samenwerking met CashFac Ltd. Rein Geerdes woont momenteel in Frankrijk en is importeur van Nederlandse kazen. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling en marketing van een speciale jenever ter ere van het 750 jaar bestaan van de stad Schiedam. De familie Geerdes was vroeger al betrokken bij productie van moutwijn in de branderij en gistfabrieken de “Hollandia II”). Zie ook: https://www.jenevervrienden.nl/rein-geerdes-v.html

Privacy